Monthly Archives: November 2019

Lời Tạ Ơn Chân Thành Đến Hội ROF

Trong năm vừa qua, do những thiện duyên đưa đẩy, Phượng đã được mời tham gia với hai hội thiện nguyện :Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự của GS Phạm Vân Bằng và Hội ROF (Reaching … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Một Dạ Tiệc Của Chân Tình

Có một dạo con trai lớn của Phượng hỏi: “Cộng đồng Việt Nam mình nay đã có nhiều hội đoàn lớn bé, nhưng sao mình không có một trung tâm nào được lập ra với mục đích chia sẻ, giúp … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Cuộc Thi Vẽ Trung Thu “Thế giới của Em” Ngày 7 tháng 9, 2019

Rồi thì một buổi thi vẽ nhân dịp Trung Thu cho các em thiếu nhi cũng đã qua đi. Đây là năm thứ hai Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật giáo Điều Ngự tổ chức cuộc thi vẽ cho … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment