Monthly Archives: October 2022

‘Lý thuyết thay thế vĩ đại’ là gì và nó đã kích thích bạo lực vì kỳ thị chủng tộc ra sao?

May 16, 2022 4:10 PM EDT Người dịch: Minh Phượng NEW YORK (AP) – Tư tưởng phân biệt chủng tộc xâm nhập từ internet vào dòng chính đang được điều tra như một yếu tố thúc đẩy vụ xả súng … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments