Monthly Archives: April 2015

30 tháng tư…

30 tháng tư lại đến rồi khi đàn chồn cáo tự phong ngôi khi đồng minh phủi tay, lươn lẹo khi quỷ hiện hình giết dân tôi 30 tháng tư lắm ngổn ngang quê xưa bên góc nhớ hoang tàn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thơ SÀI GÒN… MƯA… 40 Năm QUỐC HẬN 1975-2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bốn Mươi Năm Sau…

Ác gian, cướp bóc ngênh ngang bốn mươi năm:  chúng phá tan sơn hà tháng tư tang tóc xót xa giết dân xong mở lớn loa reo hò gây bao thảm cảnh nhỏ to rồi đem dâng đảo, đất cho giặc … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

May cho Ba chết trước

Năm mốt năm qua…lại giỗ Babao nhớ thuơng vẫn mãi đậm đàánh mắt Ba nhìn qua tấm ảnhlòng từ bi, trí, dũng bao laKhi xưa Ba hát khúc quân hànhăm ắp tình yêu nước trong xanhdầu dãi đêm ngày Ba … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

April 30 and the Vietnamese Overseas

Note: This article was written and posted last year. …My thoughts are still the same so here it goes. PV Each April , the last hours of former South Vietnam and subsequent tragedies after April 30 th, 1975, vividly return … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

30 Tháng Tư và Người Việt Hải Ngoại-

Bài này đã được viết từ năm rồi và xin được post lại…. Môĩ năm, những giờ phút cuối cuả VNCH cùng những diễn biến lịch sử, thảm cảnh sau 30 tháng tư, lại trở về trong tâm trí chúng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Đồng Minh Anh Hùng – HEROIC ALLIES by Harry F. Noyes III “Vietnam” – August 1993

Chú thích: Bài này đã được ông Ngô Kỷ dịch ra trên trang quyền được biết,  nhưng thiếu khá nhiều đoạn trong bài viết chính . Những phần màu đỏ đưới đây là những câu, đoạn văn được dịch lại, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Ride The Thunder 2- By Viet Le

Last Tuesday I had the marvelous opportunity to witness the rarest of sights: a show the likes of which you have never before seen in your life. I’m sure many of you have heard of it. It was called – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cảm Tưởng về phim “Ride The Thunder”

Mỗi năm , nhân 30 tháng tư, cộng đồng người Việt tỵ nạn CS khắp nơi lại tổ chức tưởng niệm ngày quốc hận, ngày cả nước rơi vào cảnh tù đầy, tăm tối, ngày bao nhiêu người mất quyền … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments