Monthly Archives: May 2022

Thương Tiếc anh Thắng Đỗ

Tôi đã được gặp anh Thắng vài lần, sau khi gia nhập vào với hội PIVOT và cũng đã vài lần trao đổi email với anh, cũng qua những sinh hoạt với PIVOT.  Ngày thứ sáu, Nguyễn Bình Phương gọi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment