Monthly Archives: January 2019

Tĩnh Tâm

Quay về tìm lại tâm mình rũ buông quên hết chút tình mong manh mênh mang lá biếc trời xanh từ nguyên tố kết ra thành nhân gian vào trong ký ức thênh thang cho muôn kiếp vẫn tình tang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment