Monthly Archives: July 2019

Đại Hội QGNT- Trường Cũ- Thầy Bạn Xưa

Đây là lần thứ năm, bắt đầu từ năm 2011,  Phượng được tham dự ĐHQGNT và đã được chung sức với BTC các kỳ ĐH QGNT toàn cầu 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 với nhiều nhiệm vụ lớn bé khác … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment