Monthly Archives: October 2015

Kỷ niệm bên cô thầy-Memories with Teachers….

Kỷ niệm bên cô thầyhằng mấy chục năm naylời ai còn vang vọngsau dâu bể đổi thay…bên giông bão chơi vơivẫn cám ơn Phật Trời có thầy cô dìu dắtthuơng mến một khoảng đờiƠn Thầy Cô xưa ấycho ấm buổi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ơn Thầy

Thương thầy tuổi tác đã cao bốn mươi năm…lắm đảo chao trong đời xẻ đàn đi khắp muôn nơi ngoái trông quê cũ lệ rơi tháng ngày thầy cô tóc trắng như mây tình thương trò chẳng mảy may hao … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment