Monthly Archives: September 2021

Nước Nhỏ Nhưng Có Phải Là Nhược Tiểu Không?

Tác Giả: Đào Văn Bình Trong tiến trình phát triển của nhân loại, từ bộ tộc, rồi sau này trở thành quốc gia, chủ trương “sức mạnh ở trên lưỡi gươm”, “cá lớn nuốt cá bé”, “mạnh hiếp yếu” là … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giỗ Má tôi: “Bồ Tát” trong Trời

Tính theo lịch ta thì ngày thứ tư, 15 tháng 9, 2021 là giỗ lần thứ 8 của Má tôi. Trong ngày cuối tuần trước đó, đám con cháu nội ngoại xa gần đã tề tựu về để dâng hương … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ROF Gala: Tình Người cho Quê Nhà

Như đã từng thực hiện gần 30 năm qua, buổi Gala gây quỹ của hội Reaching Out Foundation (ROF), với hội trưởng là chị Thanhmy T Nguyen đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2021. Hội ROF đã … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment