Monthly Archives: July 2017

Tin Thất Thiệt…

Tôi phải thừa nhận rằng thật là “khó” để có thể thấy bất kỳ những dây mơ, rễ má, những ràng buộc nào của Trump với Nga … ngoại trừ: 1.   Mối quan hệ của Nga với Flynn 2.    … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngày độc lập bên này….

Originally posted on VTMP:
Nhìn ngày lễ pháo bông thêm ước ao trong lòng toàn dân cùng đứng dậy xoá tan những cùm gông Cá, biển, người chết oan bao uất ức lan tràn trẻ con nay thất học đảng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cẩn Hoạ  Thơ Cụ Nguyễn KHuyến

THU ĐIẾU Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt Ngõ trúc quanh co khách … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment