Monthly Archives: September 2016

Thương Tiếc Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Thầy Liêm đã đột ngột qua đời,trong sự thương tiếc của nhiều người, trong đó có cá nhân tôi. Tôi may mắn, có cơ duyên được quen biết Thầy và đi họp vài lần với BTC của ngày Tôn Sư … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chemistry Songs….

I often try to spice up my chemistry classes by doing demos or singing songs that I wrote the lyrics , using the music written by popular musicians…Here are three representative ones… M.Phuong (Phuong Vo)    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lời Dâng Mẹ- Trần Dũng Tiến

Lời Dâng Mẹ “Lời Dâng Mẹ”, sáng tác của anh Trần Dũng Tiến, một người anh đồng môn, trường QGNT, đã viết cho các bà Mẹ Việt Nam, cả những bà Mẹ có dòng máu Việt Nam đang lưu lạc phương … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giỗ Má…

Nhanh quá, ba năm, giỗ Má rồi Thời gian như nước vẫn hoài trôi Má cười trong ảnh trông tươi quá Bao mến thương còn theo mãi thôi Như ánh trăng soi sáng đêm rằm ru hồn con, suối mát … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment