Monthly Archives: July 2015

Như chiếc lá thu rơi….

Thời gian sau này, thỉnh thoảng ACE trong cư xá HQ lại gặp nhau trong những đám tang cuả cać bác đã lần lượt rũ nợ dương trần, ra đi trong sự thương tiếc, ngậm ngùi cuả bao nhiêu người … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Những Cánh Chim Xưa Nay Tựu về….

Năm nay có lẽ là năm tôi được họp mặt những người bạn xưa, từ hàng xóm, cho đến bạn học ở các trường cũ nhiều nhất trong đời mình. Ngoại trừ Đại Hội Quốc Gia Nghiã Tử đã được … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Nhạc Nguyễn Đức Quang- Bốn chục năm sau ….

Những bài hát sau đây cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang đã viết trước 1975, trong bối cảnh chiến tranh nghiệt ngã, thể hiện nhiều nỗi bất bình, trĩu nặng những ưu tư cho quê hương dân tộc, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment