Monthly Archives: February 2017

Thì thôi …

Thì thôi …rồi cũng như mây từ nay xin nhủ cõi này hư không thì thôi hồn bỗng thong dong bâng khuâng khép lại chút lòng say mơ thì thôi xóa dấu tranh thơ an nhiên…nay hết đợi chờ trăm năm thì … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tiệc Tân Niên QGNT-Gây quỹ cho Thầy Cô /Mẹ Q …

Ngày thứ bảy , 4 tháng 2, 2017 đã có một buổi tiệc tân niên thật thân mật, ấm cúng và có ý nghĩa gồm quý thầy cô và ACE QGNT tại nhà Phượng nhân dịp Xuân về. Mọi người … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment