Monthly Archives: November 2017

Xin Tạ Ơn

Xin Tạ Ơn Cô Thầy trao kiến thức xưa nay bao mến thương sâu sắc kiên nhẫn dạy từng ngày … Xin Tạ Ơn bạn thân xa lắm …vẫn nghe gần kỷ niệm …xin ghi khắc cho vui sống bao … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lễ Tạ Ơn 2017

Ngày lễ Tạ Ơn nay nay tôi được cùng học trò phụ trong nhà bếp ở trường cho buổi tiệc “Thanksgiving” thường niên cho những người vô gia cư và khốn khó, một trong những việc tôi rất muốn tham … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment