Monthly Archives: April 2018

Lại Một Tháng Tư …

Mất Ba, mất nước, tháng tư ơi mất cả mộng mơ cao ngút trời hun hút trôi đi theo sóng lạ gọi hồn, tang trắng chít chơi vơi Tháng Tư …cơn lốc cuốn bao đời bẻ súng!? đạn thù vẫn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giỗ Ba Năm Nay….

Năm nay có được Ba trong nhà Và Nội, Bác, em… nay hết xa thành tâm con khấn trong thương nhớ Ba về vui với cháu, con …nha! Xin cám ơn Ba: ánh thái dương đã gieo hạnh phúc, phủ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Thanh Minh …Bốc Mộ!

Năm nay là lần đầu tiên cả ba chị em tôi cùng về VN vào tháng 4, cái tháng định mệnh trong lịch sử đau buồn của người Việt Tỵ nạn CS và cũng là tháng (theo lịch Tây) mà  … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Hội Project MotiVate Tưởng Niệm 30/4

Vào ngày 15 tháng 4, 2018 hội Project MotiVATe đã đồng lòng tưởng niệm 43 năm ngày Sài Gòn thất thủ, một công tác được soạn thảo và điều động bởi Lê Võ Duy Việt, qua nhiều tuần hội họp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment