Monthly Archives: May 2015

Ngày Hiền Mẫu

Ngày Hiền Mẫu chúc khắp nơi nơi Tình Mẹ bao la mãi tuyệt vời dù ở cạnh mình hay quá vãng vẫn mênh mang, cho ngát hương đời Xin chúc ai là Mẹ hiện nay luôn vui và khoẻ mỗi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hòa giải Hòa hợp Dân tộc kiểu Giả cầy. 40 năm là quá đủ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thư gửi Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận,Bolsa Grande High School

Kính thưa quý vị trong BTC, Bốn thập niên qua, như rất nhiều người Việt ly huơng khác, không năm nào mà lòng tôi lại không chùng xuống, chua xót, ngậm ngùi, khi nhớ về những ngày cuối ở VN, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Quốc Gia Nghĩa Tử Dâng Hoa Tưởng Niệm 30 tháng tư, 2015

Trái qua phải: anh Nam,  Phụng, anh Trương,  Minh Phượng, Thầy Thọ, anh Thừa Ngày 30 tháng 4, theo thông lệ hằng năm, đại diện gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử gồm Thầy Thọ, anh Trương, Q70, anh Thừa, Q72, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment