Monthly Archives: December 2016

Câu Chúc Muà Đông

Mùa Giáng sinh về khắp đó đây Theo gió đông sang vóc hao gầy Theo nhóm sao soi – đêm tĩnh lặng Thì thầm câu chúc-giọt mưa bay Chúc thế nhân: thân ái lan tràn Noi gương Chúa /Phật-khắp trần … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment