Monthly Archives: July 2021

“Bên Nớ Dở, Bên Ni Ngu!”

Mấy hôm rồi, bên niềm hân hoan đón mừng ngày lễ “Independence” của người dân Hoa Kỳ (HK), người ta cũng nghe được những tin tức từ Afghanistan “rằng thì là” hơn 1000 người lính Afghanistan bên đó đã rút … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Sự Gia Tăng Về Khủng Bố Bởi Người Dân Hoa Kỳ-The Rise of Domestic Extremism in America

Tài liệu thu thập cho thấy sự khủng bố bởi chính người Mỹ đã gia tăng chưa từng thấy trong cả một phần tư thế kỷ Tường thuật bởi:  Robert O’Harrow Jr., Andrew Ba Tran và Derek Hawkins 12, tháng 4, 2021 Người … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment