Monthly Archives: May 2018

Ngày Hiền Mẫu

Một bó hoa tươi, một chút lòng Đã lâu rồi… hết những chờ mong Nay ngày Hiền Mẫu con chỉ biết Cảm tạ tình thâm giữa thinh không Má vẫn bên con, mỗi một ngày từ trong mạch máu, chẳng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment