Monthly Archives: October 2021

Sinh Nhật Con Đầu Lòng

Sinh nhật con hôm nayĐã bao tháng năm nàydõi trông con lớn vộigiấc mơ nào phôi phai… vẫn hoài nhớ quê xưaThuơng biết mấy cho vừaĐặt tên con: Duy Việtchiếc nôi nào đong đưa… Ơn Trời Đất vuông trònĐã cho … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Haiti and Vietnam… any similarity?

(Please click here for the Vietnamese version) After more than a year of not being able to plan any activities due to the pandemic, on October 2, 2021, VietRISE and the National Day Laborer Organizing Network (NDLON ) jointly organized … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Haiti và Việt Nam… Có Giống Nhau?

(Xin bấm vào đây để xem bài này bằng tiếng Anh) Sau một năm không thể tổ chức bất cứ điều gì vì đại dịch,  vào ngày 2 tháng 10, 2021, hội VietRISE đã lại cùng với hội National Day Laborer Organizing Network (NDLON) (Hội Những … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment