Lời Dâng Mẹ- Trần Dũng Tiến

Lời Dâng Mẹ

“Lời Dâng Mẹ”, sáng tác của anh Trần Dũng Tiến, một người anh đồng môn, trường QGNT, đã viết cho các bà Mẹ Việt Nam, cả những bà Mẹ có dòng máu Việt Nam đang lưu lạc phương xa….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s