Tĩnh Tâm

Quay về tìm lại tâm mình

rũ buông quên hết chút tình mong manh

mênh mang lá biếc trời xanh

từ nguyên tố kết ra thành nhân gian

vào trong ký ức thênh thang

cho muôn kiếp vẫn tình tang gọi mời

nghiệp duyên vương vấn bên trời

tiếng chuông cam lộ rạng ngời chân phương ….


Minh Phượng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s