Lại Một Tháng Tư …

Image result for tháng tư đen

Mất Ba, mất nước, tháng tư ơi
mất cả mộng mơ cao ngút trời
hun hút trôi đi theo sóng lạ
gọi hồn, tang trắng chít chơi vơi

Tháng Tư …cơn lốc cuốn bao đời
bẻ súng!? đạn thù vẫn khắp nơi…
xác chết lan tràn trên quốc lộ
“tự do!”, mất trọn vốn, không lời!

Tháng tư về… nhớ những tang thuơng
tử biệt sinh ly lắm đoạn trường
chính trị ván cờ xoay đổi chủ
trăm ngàn người bỗng sống tha huơng…

Bao người dân cuống quýt lao xao
tự vẫn còn hơn phải đứng chào
cờ máu! cho niềm tin tắt nghẹn
triệu đời người phút chốc hư hao…

Nỗi đau còn đó tháng tư đen
để nhớ “đồng minh” bỏ, thật hèn
để nhớ bao người đi “cải tạo”
thuyền nhân bỏ xác giữa đêm đen

Gọi con “Quyên”, vọng mãi quê nhà
“Duy Việt” trong hồn cánh chim xa…
ấp ủ, ươm mầm, yêu tiếng Mẹ
vun bồi hy vọng mến quê Cha

Mốt mai con tiếp bước lên đường
dựng lại quê nhà dựng tình thuơng
chủ nghĩa ngoại lai không siết cổ
trẻ con vui cắp sách vô trường…

Ngày qua tháng lại vẫn chờ mong
Một sáng mai dòng giống Lạc Hồng
sẽ chuyển mình vươn vai Thánh Gióng
ấm no toàn cõi, rạng trời Đông …

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s