Kỷ niệm bên cô thầy-Memories with Teachers….

Kỷ niệm bên cô thầy
hằng mấy chục năm nay
lời ai còn vang vọng
sau dâu bể đổi thay…

bên giông bão chơi vơi
vẫn cám ơn Phật Trời
có thầy cô dìu dắt
thuơng mến một khoảng đời

Ơn Thầy Cô xưa ấy
cho ấm buổi hao gầy
mang bình an, hy vọng
dẫu mất mát, chua cay

giờ thầy cô tóc trắng
mong hết những nhọc nhằn
mong vui trong tuổi hạc
an mạnh những mùa trăng

Với lòng kính mến và biết ơn sâu xa nhất, xin kính chúc quý Thầy Cô và quý quyến luôn vui mạnh, hạnh phúc.

M.Phượng

Memories with Teachers!
good old times… still stirs
through changes, hardship
their voices still linger…

baring storms,  losses
thankful still to God
for teachers who taught
with love, that period …

the gift of teaching
brought warmth… far reaching
render calming peace
even through breaching

Your hair’s become gray…
wishing in your days:
Find joy, serene peace
with full health, always.
M.Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s