Bốn Mươi Năm Sau…

Ác gian, cướp bóc ngênh ngang
bốn mươi năm:  chúng phá tan sơn hà
tháng tư tang tóc xót xa
giết dân xong mở lớn loa reo hò
gây bao thảm cảnh nhỏ to
rồi đem dâng đảo, đất cho giặc Tàu
lấp mồ chôn kín tự do
đốt bao kiếp sống ra tro trong trời
bất công, nghiệt ngã nơi nơi
nước nay thành gái làng chơi Mỹ, Tàu
ngoại giao: xin xỏ, bán rao
mả mồ “giải tỏa”: mời chào chung quanh
từ thôn quê đến thị thành
người dân lên tiếng phải đành vong thân
bên bao nhăng nhố bất nhân
ước mơ thui chột, héo dần tim gan
mong tin yêu lại đăng đàn
khắp nơi đứng dậy xóa tan gông cùm

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s