Contact – Liên Lạc

Mọi thắc mắc  xin liên lạc về email sau

pvo369@yahoo.com

Please send all inquiries, comments to the above email.

2 Responses to Contact – Liên Lạc

  1. md says:

    Thank you ông/bà Minh-Phượng với bài viết thật sâu sắc, ý nghĩa, chân tình. If this essay could be translated into English and disseminated for our younger generation (thế hệ trẻ) it would be most educational and beneficial. It’s unfortunate there are still folks in our Viet community who are so myopic (thiển cận) và mù quáng đến nỗi họ không hiểu (hoặc họ không muốn hiểu) là họ đang bị những người da trắng thượng đẳng (white supremacists) lợi dụng họ và họ đi biểu tình cùng những người da trắng thường đẳng này chống lại người da mầu và người á đông, người Việt (trong đó có họ). Mong quí vị tiếp tục có những bài lợi ích và giá trị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s