Ngày Hiền Mẫu 2019

Thêm ngày hiền mẫu, cúng hoa tươi …
Con nhớ làm sao tiếng Má cười
Giờ trông di ảnh nghe thương quá
Tim người lan toả khắp muôn nơi

Tình Má trong con mãi vẹn tròn
bên trời soi sáng cuộc đời con
cho con luôn bước trong tinh tấn
dẫu nhớ thương, và dẫu héo hon …

Xin chúc chung quanh những nhiệm mầu
Mẹ còn – hay đã mất từ lâu …
vẫn luôn tâm niệm yêu thương Mẹ
giòng máu trong người vẫn sắt sâu

Happy Mother’s Day

Minh Phượng 2019

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s