Má Vẫn Trong Đời …

ma

Vu Lan…thơm ngát khói huơng trầm
Má vẫn trong đời ….vẫn quanh năm
vẫn phủ tình thuơng yêu bất diệt
cho lòng con vẫn sáng trăng rằm

Con sẽ không cài hoa trắng đâu!
trong tim con Má vẫn nhiệm mầu
vẫn ở bên con từng khoảnh khắc
từng tế bào, câu nói sắc sâu …

Năm năm rồi ….nhớ Má làm sao!
Gương Má sáng soi tự thuở nào
dẫn dắt con đi trong chánh niệm
từ bi, trí, dũng giữa lao xao….

Từng ngày vui bước tiếp chân người
Con giữ trong hồn đóa sen tươi
để nhớ và an tâm vững tiến
bên tình thuơng Má …mỉm môi cười

Vu Lan nay dốc hết tâm mình
gieo rắt an hòa giữa điêu linh..
hồi huớng chút lòng cho khắp chốn
được bình an, bên những vô minh….

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s