Tháng tư….

Image result for 30 thang tu den
Tháng tư vận nước hoang tàn
tháng tư máu thắm đổ loang trên đường
tháng tư tứ tán muôn phương
tháng tư phẫn uất bi thương lệ trào
tháng tư bao kiếp lao đao
tháng tư năm ấy niềm đau không mờ
tháng tư trang sử nhuốc nhơ
tháng tư dậy sóng, ước mơ tan tành
tháng tư bạc mái đầu xanh
tháng tư đen tối đóng đanh cộng hoà
tháng tư nay vẫn bôn ba
tháng tư tranh đấu, gần xa không sờn….
Minh Phượng
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s