Tháng tư năm đó

 

Image result for 30 thang tu den

Tháng tư năm đó hao gầy
đất bằng dậy sóng đoạ đầy quê hương
tháng tư máu thắm thê lương
xác người rơi rớt trên đường bôn ba

Image result for 30 thang tu den
tháng tư mất nước … trôi xa
người không buông súng chẳng thà quyên sinh
khăn tang trắng chít bao tình
tái tê chôn lấp bóng hình thân yêu

Image result for 30 thang tu den
có, không, được, mất bao điều
bể dâu tơi tả sớm chiều mênh mang
tử sinh đôi nẻo lìa tan
bên bao oan trái, võ vàng ước mơ…

Related image
cầu mong thôi hết ơ hờ
toàn dân đứng dậy dương cờ tự do….

Minh Phượng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s