Khi không còn có niềm tin….

Khi không còn có niềm tin
dòng thơ thoi thóp, đắm chìm phong ba
bên đời điên đảo gần, xa
tự do(?) dân chủ (?) …hóa ra vô thuờng!
chắp tay lạy khắp mười phương
cho người tỉnh mộng biết thuơng chính mình
bớt tay tàn sát môi sinh
vì tham, gian ác, vô minh, hại đời
tìm đâu chính nghĩa xa xôi…
quê xưa dần mất…. nghẹn lời, tê thân….

M.Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s