Cầu Trời con đã đoán sai

Clipart Illustration of Diverse Children Holding Hands And Stand

Cầu Trời con đã đoán sai
Cầu xin thế giới chẳng ai thiệt thòi
Cầu tình nhân loại lên ngôi
cho quê yêu dấu được hồi sinh mau
cho lương dân hết khổ đau
Á, Phi, Âu, Mỹ cùng nhau lên đường
chống loài quỷ dữ muôn phương
ác gian, ích kỷ, trăm đường hiểm sâu

M.Phượng

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s