Máu trên quê hương tôi…

hungtran

Máu lại rơi trên quê hương tôi
đã hết chiến tranh bao năm rồi
nay người dân chết vì ăn cá
dân xuống đường, chỉ muốn sống thôi

Máu lại loang trên quê hương tôi
cá chết, ngư dân mất việc rồi
đảng vui mừng xum xoe nhận “típ”*
để mặc dân nghèo, đói thêm thôi

Máu lại tuôn trên quê hương tôi
biển chết theo triệu xác cá rồi
nhà nước vui mừng khoe “chiến thắng”!
khi người dân uất nghẹn không thôi

Chungconmuondentruong

Máu lại tràn trên quê hương tôi
trẻ con hai năm thất học rồi
giờ đảng “đền” gì cho cháu nhỉ?
kiến thức (?) tình người (?) .. đắt quá thôi!

Máu lại trào trên quê hương tôi
lũ công an lại đánh dân rồi
còn đảng nào ác gian hơn nữa
nghe dân kêu, chỉ đánh, bắt thôi!

Máu lại dâng tim óc dân tôi
gióng tiếng chuông, thức tỉnh đây rồi
loài quỷ đỏ còn làm dân khổ
sẽ một ngày trả nợ máu thôi

Maudo

Minh Phượng

*:500 triệu “bồi thường” cho dân VN từ Formosa!

Hình ảnh từ trang sau đây:

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/quang-binh-ca-ap-am-mau-cuoc-bieu-tinh.html

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s