Ai…?

ca1
Ai mang độc hại đến môi trường?
Ai gieo tang tóc, lắm tai ương?
Ai bán dân lành, ai bán nước?
Ai làm cho biển hết hiền lương ?

ca_chet_3

Ai cấm không cho trẻ đến trường?
Ai làm cá chết, giết đại dương?
Ai làm muối mặn vào sông rạch?
Ai khiến ruộng khô, nứt mặt đường?

trẻ em Đông Yên

Ai dâng quần đảo, ải Nam Quan?
Ai dấy lên ngàn nỗi hoang mang?
Ai khiến bao dân nghèo mất việc?
Ai gây nên lắm cảnh lầm than?

ai nam quan

Ai khiến bao người phải bán thân ?
Ai làm giàu trên những mộ phần?
Ai xây đền, bái quân xâm lược?
Ai xiết gông cùm, xiết cổ dân?

mai dam

Ai làm dân mất hết niềm tin?
Ai khiến cho nhơ nhớp cửa thiền ?
Ai phái “cha”, “thầy” mang thẻ đỏ?
Ai chân tu… bị đến nhà điên!

su quoc doanh

Ai trả lời với nước, dân oan?
Ai đứng lên chống bọn tham tàn?
Ai nhớ sử hùng, dân tộc Việt?
Ai còn thương gấm vóc giang san?

cdv-vukhi-03

 

Ai biết khi nào hết hỏi “ai?”!
Ai hay vận nước lắm bi hài…
Ai cùng quyết cứu nguy dân tộc?
Ai trả lời đây? Phải hỏi ai?!

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ai…?

  1. Hien says:

    Còn ai nữa Bbọn cộng sản Việt-Nam. bọn ngu tự cho mình là “đỉnh cao trí tệ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s