Chúc nhau

alt
 
Chúc chung quanh sáng trời xanh
Nghe chim ríu rít trên cành trước sân
Gửi bao thương mến xa gần
Chúc nhau an mạnh tình thân vẹn tròn….

M.Phượng
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s