Xin Cám Ơn Anh


Xin cám ơn anh cựu chiến binh
hy sinh thân thể cuả riêng mình
tai trời ách nước đành buông súng
lê bước bên đời lắm điêu linh..

mấy chục năm trôi…bao bể dâu
mang thân mất mát…kiếp cơ cầu
người qua đời, chắc nay siêu thoát
kẻ sống đến giờ lắm khổ đau…

Dẫu trễ vẫn xin cám ơn anh
chúc anh nay gặp mọi an lành
bên dòng đời trắng đen anh vẫn..
tự tại an nhiên giữa trọc thanh

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s