Kính tiễn Thầy Huỳnh Minh Tâm

alt

Lại thêm một chiếc lá lià cành
để thấy kiếp người quá mỏng manh
kính tiễn Thầy về nơi Tịnh Độ
nơi không còn có những trọc thanh

Xa quá đành thôi gửi tấc lòng
nguyện cầu Thầy nhẹ bước thong dong
khí anh hùng mãi theo non nước
sẽ độ dân, mau hết cùm gông…

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến Thầy Huỳnh Minh Tâm. Xin nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Thầy chóng về miền Tịnh Độ.

Vô cùng thương tiếc,

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Kính tiễn Thầy Huỳnh Minh Tâm

  1. Pingback: Một Ngày Thứ Bảy …. | VTMP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s