ni lông, không ướt….

ni lông, không ướt…ý ai hay!
cô kể giọng vui: “hôm ấy may!
(thật tự nhiên không than, chẳng trách)
còn không chắc đợi mãi bên này!”

cô trò chui vô bọc ni lông
mong chút mắn may ở suối, sông
bé học, hiểu đời trong khốn khó
chẳng mong “nhà nước” giúp hay không …

“nhà nước” hôm nay đã tiến xa!
thuế dân đen đóng : giữ làm “quà”!
gửi tiền cho các con “du học”
cầu qua sông? thứ ấy…”xa hoa”!

xem tin xong uất nghẹn trong lòng
sao nỡ nhìn dân mãi long đong
sẽ có ngày toàn dân vui huởng
tự do, no ấm khắp non sông!

M.Phượng

Advertisements
Video | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s