Ánh Trăng

Tối qua gió bốc mây trôi
ánh trăng vằng vặc sáng soi một miền
trong niềm tĩnh lặng vô biên
gửi dăm câu chúc an nhiên trong lòng
quán đời “sắc tức thị không”
chuyển xoay miên viễn mênh mông vô thường
mất còn, lên xuống, ghét thương
nợ còn xin trả hết đường nhân gian….

M.Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s